Ako na TeX / LaTeX

Čo to je, načo to je a v neposlednej rade - ako na to?

Čo to je?

Wikina by povedala, že to je systém na prípravu dokumentov a taktiež značkovací jazyk dokumentov. Ale teraz zrozumiteľne. Je to "looking awesome" word, ktorý vám zjednoduší toľko vecí (a taktiež zopár sťaží, ale nič závažné) že si ho nebudete vedieť vynachváliť a písať už nebudete chcieť v ničom inom!

Chcem podotknúť, že to čo budem opisovať ďalej v článku je LaTeX, s ktorým sa oproti TeX-u uľahčí prácu (v prípade záujimu "ako je to naozaj" sa kukni na LaTeX Wikipedia).

Pre navnadenie /alebo odradenie/ tu máme rýchly "nákuk" ako LaTeX vlastne vyzerá. Všetko čo sa aspoň minimálne líši od bežného textu (nadpis, kapitola, tabuľka...) je do LaTeXu zadávané pomocou príkazu začínajúceho '\' a nejakým názvom funkcie. Bežný text sa píše bežne ako v notepade.
Ako ochutnávku tu máme kúsok z výskumnej úlohy Jakuba Kubu

								
\subsection{Vyhodnotenie spektrálnych dát}
Základom vyhodnotenia spektrálnych dát je speciačný výpočet. Je založený na výpočte spécií prítomných v roztokoch na základe známych celových
molálnych koncentrácií šesťmocného uránu U$^{VI+}$, šesťmocného selénu Se$^{VI+}$, sedemmocného chlóru Cl$^{VII+}$ a sodíku Na$^{I+}$, pH
jednotlivých roztokov, ich hustoty a teploty pri ktorej boli spektrá merané. K výpočtu je nutné uvažovať na rovnice ktoré v systéme prebiehajú.
Nami použitá rutina bola navrhnutá tak, že v úvahu berie nasledovné reakcie (rovnovážne konštanty prevzaté z prác \cite{konst} a \cite{lubal})

\begin{table}[htbp]
 \footnotesize
\renewcommand{\arraystretch}{1.3}
 \centering
  \begin{tabular}{clcc}
	poradové číslo & chemická reakcia & rovnovážná konštanta & log K$^\circ$  \\
	1 & $Na^+ + SeO_4^{2-} \longleftrightarrow NaSeO_4^-$ & K$_{NaSe-}$ & - inf \\
	2 & $2Na^+ + SeO_4^{2-} \longleftrightarrow Na_2SeO_4$ & K$_{Na2Se}$ & - inf \\
	3 & $HSeO_4^- \longleftrightarrow H^+ + SO_4^{2-}$ & K$_{2}$ & -1,9 \\
	4 & $UO_2^{2+} + H_2O \longleftrightarrow UO_2OH^+ + H^+$ & $\beta_{0}$ & -5,25 \\
	5 & $UO_2^{2+} + SeO_4^{2-} \longleftrightarrow UO_2SeO_4$ & $\beta_{1}$ & 2,8 \\
	\end{tabular}%
\end{table}%

Riešenie spočíva v riešení sústavy rovníc pre koncentrácie všetkých študovaných spécií. Táto sústava pozostáva z dvoch typov rovníc. Sú to 
\textbf{\textit{bilančné rovnice}} a \textbf{\textit{rovnovážné rovnice}}.\\\\
Bilančnú rovnicu možno zobecniť ako
\begin{equation}
c_j^m = \sum_i X_{ji} c^m_i,
\end{equation}
								
							

Na prvý pohľad to môže vyzerať odpudivo, ale toto všetko sa deje aj v pozadí wordu, ibaže je to ovládateľné myškou a nevidíme na to.

Načo, keď mám Word?

A tu sa dostávame k podstate vei, môžte si povedať "A na čo mi to bude keď mám word?" Na to vám dáme hneď niekoľko dôvodov!

Dôvody:

 • Lebo výstup vyzerá neskutočne dobre.
 • Technické a prírodovedecké vecičky sa v tom píšu la-ho-dne.
 • Nemusíte už nikdy riešiť číslovanie a jeho úprava je proti wordu bezstarostná.
 • Pretože LaTeX drží formátovanie! Nikdy sa vám nestane že vďaka jednému kliku alebo pridaniu obrázku sa vám rozhádže celý dokument!
 • Lebo vám to v budúcnosti MOC pomôže.
 • Lebo budete vytŕčať z radu.

PS: NETREBA sa toho báť. Na začiatku to vyzerá strašne, ale vyskúšate si v tom chvíľku pár vecí a zrazu to pôjde od ruky. A netreba zabúdať, že vždy je tu strýko Google.

Takže už vieme, že do toho chceme ísť. Ale čo pre to spraviť?

Quick installation quide

LaTeX pre svoje fungovanie potrebuje dve súčasti. Systém - ten vie rozpoznať príkazy a preložiť ich do konkrétneho fotmátovania - a Editor - ten spolupracuje so sytémom a produkuje nám finálnu vizuálnu formu dokumentu, ktorá je konkrétne pre LaTeX najčastejšie .pdf.

I. Systém

Takže ako na inštaláciu systému? Jenoducho!

1. Stiahni si MikTeX. (pozn. stačí basic)
2. Spusti inštaláciu.
-> 2.1 V okne Shared installation vyber možnosť all users.
-> 2.2 Installation directory - nechaj defaultné.
-> 2.3 V okne Settings vyber papier A4 a Install missing packages on-the-fly: Ask me first.
3. Inštalácia dobehne.
4. A kedže sme slováci, tak nám treba zmeniť jazyk - Language.
-> 4.1 Štart -> MiKTeX 2.9 -> Maintenance (údržba) -> Settings (nastavenia).
-> 4.2 Languages karta.
-> 4.3 slovak.
-> 4.4 Ostáva už len OK.
5. Zopakujeme bod 4.1.
-> 5.1 Packages karta.
-> 5.2 slovak.
-> 5.3 V tomto momente potrebuješ byť pripojený na net, pretože sa budú sťahovať rôzne balíčky.
-> 5.4 Ostáva už len OK.
-> 5.5 Počkať a potom Close.

II. Editor

Ešte nám treba nejaký editor, aby sa nám robilo pohodlne. Kľudne si vyberte hocičo, ale ako sa vraví - v jednoduchosti je krása a mne (možno aj nám :D) sa overil Texmaker. Takže ťahajte cez odkaz ;)

Nebola by v tom "krása", keby netrebalo niečo nastavovať? V tomto prípade je to takmer pravda, nastavujeme len pre jednoduchšiu prácu s editorom.
Takže we shall begin:

1. V samotnom Texmakery - Voľby -> Nastaviť TeXmaker -> Rýchly preklad a tam zaškrtnúť pdfLaTeX + Zobraziť PDF (týmto sa stane F1 zázračným tlačidlom na rýchly náhľad vytváraného dokumentu).
2. Voľby -> Nastaviť TeXmaker -> Editor a tam Kódovanie písma nastaviť na windows-1250.
3. Reštart a je to.

Teraz už len hrrr na dokument

Ja si myslím, že najlepšie je začať príkladmi a učiť sa na nich. A postupne sa cez Google učiť príkazy, ktoré nevieme.
Prvý dokument by mohol vyzerať typicky napr. "Hello Word".
Krásne je všetko možné popísané na LaTeX Wikibook. Dá sa tam nájsť všetko, čo človek potrebuje ku šťastnému nažívaniu s týmto úźasnym programom - fakt všetko.

Youtube channel LaTex Tutorials s pomaličkým postupným vysvetľovaním "ako na to" nám príde tiež veľmi fajn.

Určite vás čo chvíľka napadnú nejaké laškovania s typom fontu, veľkosťami okrajov a takýmito formátovacími vecičkami. Na už vyššie spomínanom LaTeX Tutorials sa dá všetko dohľadať a nápomocná môže byť aj stránka, kde sa nachádzajú Templates aj rovno so všetkými potrebnými súbormi.

Ostáva už len skúšať. A keď si s niečím naozaj nebudete dať vedieť rady, tak nás kontaktujte (napr. FB) a ono sa to nejako vyrieši.

A pretože nám naozaj záleží na tom aby ste to vyskúšali, tak v blízkej dobe prinesieme aj sériu návodov s ktorými by ste sa mali naučiť v LaTeXu písať jedna radosť!

Späť na archív