Prvé krôčiky - formátovanie textu s LaTeXom

V minulom článku Vám Peťo v skratke vysvetlil, čo je to LaTeX a ako sa dá nainštalovať. Dnes budeme pokračovať a skúsime sa pozrieť na základnú štruktúru nejakého dokumentu. Ukážeme si ako vyzerá základná kostra dokumentu v slovenčine a aké sú základné pravidlá pri písaní textu.

Typ dokumentu

LaTeX má na rozdiel od Officu väčšinou pevne definované formátovanie textu. Rozhoduje sám o tom, kde zalomí riadok, ako naformátuje Váš "obsah", kde bude nádpis kapitoly, ako bude vyzerať a podobne. Neskôr si ukážeme ako mu do toho môžete začať kecať a robiť si vlastné úpravy. Na začiatku si však vystačíme s definíciou typu dokumentu. Prvý riadok dokumentu preto vyzerá nasledovne:


\documentclass[a4paper,12pt]{article}

Každý nový príkaz sa začína pomocou "\". V tomto prípade definuje, že jedna strana má rozmer A4, text má veľkosť 12 pt a používame formátovanie pre typ dokumentu "article." Možností je však viac. Existuje niekoľko variánt, ktoré sa líšia štýlom dokumentu, veľkosťou textu, formátovaním názvov kapitol čí sekcií a pod. Sú to napríklad:

 • Report - skriptá, diplomové práce
 • Article - články, seminárky, manuály
 • Book - knihy
 • Letter - dopisy

Naším cieľom je, aby ste už konečne niečo napísali, takže s ostatnými možnosťami sa budeme hrať inokedy a teraz si zvolíme "article," ktorý zodpovedá najlepšie našim požiadavkom formátovania.

Jazyk dokumentu - Slovenčina

Náš krásny jazyk ma mnoho zapeklitých znakov, s ktorými by si editor nemusel poradiť, pretože je primárne v angličtine. Preto ho na začiatku musíme informovať, že v našom texte budeme používať mäkčene, dĺžne a pod. Jediné čo stačí urobiť je vložiť jeden príkaz pre balíček (inputec) na kódovanie v utf8 a druhý na na automatické texty v slovenčine (babel). Vyzerá to nasledovne:


\documentclass[oneside,a4paper,12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputec} - použije balíček na kódovanie
\usepackage[slovak]{babel} - použije balíček na automaticky generované texty v slovenčine ("Obsah", "Kapitola"...)

Poďme už niečo napísať

Zatiaľ sme sa venovali hlavičke dokumentu, no už by bolo fajn napísať aj nejaký text. Ako inak aj o tomto musíme editor informovať. Používa sa na to príkaz \begin{document}. Takže už máme skoro všetko. Výsledná kostra každého nášho dokumentu bude vyzerať následovne:


\documentclass[oneside,a4paper,12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputec}
\usepackage[slovak]{babel}
\begin{document}
Samotný text práce - miesto, kde môžete písať, čo len chcete. Takmer...
\end{document}

Ako ste si všimli, musíme ukázať nie len kde začína náš text ale tiež kde končí. Myslím, že v tejto sekcii už máme všetko hotové a môžeme sa pustiť do písania. Pred tým však pár pravidiel:

 • Jeden enter nevytvorí nový riadok. Koniec riadku je totižto nahradený medzerou.
 • Viac medzier je vo výsledku len jedna medzera.
 • Jeden alebo viac prázdnych riadkov vytvorí odsek.

Ak ste si ešte nenaištalovali LaTex, odporúčam zaregistrovať sa na stránke ShareLatex, kde si môžete okamžite vyskúšať všetko o čom tu budeme písať.

Ako som uviedol na začiatku, používame typ dokumentu "article," ktorý má niekoľko vlastných príkazov. Skúste, čo robia nasledujúce:


\section{Kapitola}
\subsection{Podkapitola}
\subsubsection{Podpodkapitola?}
\paragraph{Paragraf}
\subparagraph{Podsekcia paragrafu}

Pre iné typy dokumentov ešte existujú príkazy:


\part{názov}
\chapter{názov}

Musíte si to vyskúšať. naozaj to nejdem prezrádzať. Ak sa Vám pri tom nepáčia čísla, ktoré LaTex generuje, stačí použiť obmenu príkazov s "*". Napr.:


\section*{Kapitola}

Píšete píšete a nemôže vytvoriť nejaký odstavec? Skúste na koniec vášho odstavca doplniť "\\". Podobne vytvoríte prázdny riadok. Chceli by ste, aby nebol odsadený prvý riadok Vášho odstavca? Použite na jeho začiatku príkaz "\noindent". Ak chcete napísať niečo, čo sa nemá objaviť vo výslednom dokumente - napríklad nejaký komentár, tak použite na začiatku riadku %.

V tomto momente už začínane písať vlastný text a k tomu sa hodí niekoľko poznámok o jeho základných úpravách:


{\bf tento text je napísaný tučným písmom}
{\it tento text je napísaný kurzívou}
{\small tento text je napísaný menším písmom 9pt}
{\normalsize tento text je napísaný normálnym písmom 10pt}
{\large tento text je napísaný väčším písmom 12pt}
{\Large tento text je napísaný väčším písmom 14pt}
{\LARGE tento text je napísaný väčším písmom 17pt}
{\huge tento text je napísaný veľkým písmom 20pt}
{\Huge tento text je napísaný veľkým písmom 25pt}
\footnote{tento text sa objaví pod čiarou na konci strany a automaticky sa očísluje}

Na Začiatku Vášho textu môžete použiť niektoré z nasledujúcich príkazov:


\pagestyle{plain} - číslované stránky
\pagenumbering{arabic} - stránky číslované arabskými číslicami
\setcounter{page}{1} - nastavenie počítadla stránok na 1
\tableofcontents - týmto príkazom sa vygeneruje obsah na začiatku dokumentu

Na záver si ukážeme ako sa dajú vytvárať zoznamy. Prvý je nečíslovaný a druhý je číslovaný:


\begin{itemize}
\item Prvá položka zoznamu uvedená štandardne
\item[$\circ$] Prvá položka zoznamu uvedená krúžkom
\item[$\diamondsuit$] Prvá položka zoznamu uvedená "diamantom"
\end{itemize}

\begin{enumerate}
\item Prvá položka zoznamu uvedená číslom 
\item[$\infty$.] Aj tu môžete nahradiť uvádzacie číslom v podstate čímkoľvek
\end{enumerate}

Myslím, že na dnes by to už stačilo. Kód, ktorý sme doteraz použili si v ShareLaTeXe môžete pozrieť tu. Nabudúce Vám Kubo vysvetlí ako sa do textu dajú vkladať obrázky. Vlastnému experimentovaniu sa medze nekladú. ShareLatex obsahuje mnoho pred pripravených šablón, do ktorých stačí už len písať. Pri narazení na neznámy príkaz pomôže prvý odkaz z google alebo niekto z nás. Takže poďme do toho!

Tak a tu je kód celého tohto cvičenia pre tých ktorý boli dostatočne odvážni a LaTeX si nainštalovali.


\documentclass[a4paper,12pt]{article} %
\usepackage[utf8]{inputenc}      %
\usepackage[slovak]{babel}       %
\begin{document}            %

\tableofcontents %Generuje obsah dokumentu
\newpage     %Text pokračuje na novej stránke

Samotný text práce - miesto, kde môžete písať, čo len chcete. Takmer... 
Napríklad také medzery    to tu nemajú vôbec ľahké. Je ich osem, no v skutočnosti jedna. 

\section{Kapitola}

\noindent Tento riadok nie je odsadený.

Tento riadok je odsadený.

Medzi predchádzajúcimi vetami je prázdny riadok. Vo výsledku sme tak vytvorili text v novom riadku.
Keď to spojíme s predchádzajúcim tvrdením o medzerách...
Tak
             sa     aj takýto
  text    nakoniec   nachádza
v jednej                 vete. 
Ak chcete vytvoriť prázdny riadok, musíte použiť tento znak \\ na jeho konci. \\

%Tento riadok je komentár. Vo výslednom dokumente sa neobjaví. 

\noindent Pozrime sa na ďalšie príkazy pre členenie textu: \\

\subsection{Podkapitola}
\subsubsection{Podpodkapitola?}
\paragraph{Paragraf}
\subparagraph{Subparagraf}

\section{Základné úpravy textu} 

Príkazy, ktoré môžete jednoducho vložiť do textu, na jeho následnú úpravu.\\

{\bf tento text je napísaný tučným písmom}

{\it tento text je napísaný kurzívou}

{\small tento text je napísaný menším písmom 9pt}

{\normalsize tento text je napísaný normálnym písmom 10pt}

{\large tento text je napísaný väčším písmom 12pt}

{\Large tento text je napísaný väčším písmom 14pt}

{\LARGE tento text je napísaný väčším písmom 17pt}

{\huge tento text je napísaný veľkým písmom 20pt}

{\Huge tento text je napísaný veľkým písmom 25pt}

Text, na ktorý sa odkazuje poznámka pod čiarou \footnote{tento text sa objaví pod čiarou na konci strany a automaticky sa očísluje}


\newpage
\section{Zoznamy}

\noindent Nečíslovaný zoznam: \\

\begin{itemize}
\item Prvá položka zoznamu uvedená štandardne
\item[$\circ$] Prvá položka zoznamu uvedená krúžkom
\item[$\diamondsuit$] Prvá položka zoznamu uvedená "diamantom"
\end{itemize}

\noindent Číslovaný zoznam:\\

\begin{enumerate}
\item Prvá položka zoznamu uvedená číslom 
\item Druhá položka zoznamu uvedená číslom 
\item[$\infty$.] Aj tu môžete nahradiť uvádzacie číslom v podstate čímkoľvek
\end{enumerate}


\end{document}

Miro

Späť na archív