C&C Team - Miroslav Šnírer

Miroslav Šnírer

~ Walking encyclopedia ~

TOPKEKBRO

Yo, viajero

Stredná škola (2004-2010)

Povedzme si to na rovinu. Koľkí z vás majú predstavu, čomu by sa chceli venovať? Pretože mňa táto otázka trápila skoro celú strednú. Dokonca ma prenasledovala ešte chvíľu po príchode na vysokú. Teraz už nie je taká intenzívna, no občas sa ešte ozve. Prvým veľkým krokom je výber seminárov v posledných ročníkoch gymnázia. Ja som si vybral informatiku s matematikou. Po chvíli premýšľania a po zistení, že daný seminár bude hlavne o práci s Officom, sme sa s Peťom Poljakom prehlásili na fyziku. A tak mi to nejako zostalo. Peťo bol rozumnejší a vrátil sa k informatike.

Vysoká škola (2010-2013-now)

Po príchode na vysokú zažijete šok. Nikto sa nestará o to či sa učíte, ako sa učíte alebo dokonca či tam vôbec chodíte (až na rodičov). Z fyziky je zrazu matematika a chvíľku trvá kým sa do toho dostanete. Pre mňa bol najväčšou zmenou tretí ročník bakalára. Teoretické predmety trochu ustúpili a začal sa robiť skutočný výskum. Výber bakalárky bol celkom ľahký. Mal som iba jediné kritérium - nech to nie je spektroskopia. Nakoniec som jedného dňa odchádzal domov nadšený po diskusii s jedným docentom. Práve podávali žiadosť na grant, týkajúci sa výskumu nanočastíc v medicíne. Povedal mi, že skúsi vymyslieť nejaký názov témy a potom ho vloží do systému. To bolo ale prekvapenie keď ma na obrazovke monitoru privítalo "Spektroskopie syntézy nanočastíc" (bakalárka). Nakoniec to všetko dobre dopadlo a so spektroskopiou sme teraz dobrí kamaráti. O svojej práci som napísal nejaký ten článok a odprezentoval ho na konferencii v Liberci (PAPN 2013).

Takže bakalárka a práca na niečom reálnom bol prvý zlom. Druhým sa stalo fyzikálne divadlo ÚDiF, ktorého členom som od roku 2013. dostal som zrazu iný pohľad na fyziku. Rovnice nahradili úsmevy detí pri predvádzaní experimentov. To ma priviedlo k tomu, že som začal pracovať ako lektor vedeckých krúžkov na základných školách (Věda nás baví 2012-2014). Hral sa na vedúceho na letných táboroch (2013, Úlet 2014), stal sa spoluorganizátorom fyzikálnych sekcií súťaží Intersob (2014) či Ntrophy (2013, 2014), ktoré v posledných rokoch začínajú prenikať aj na Slovensko. Raz za čas ma môžete stretnúť pri prednášaní v nejakom múzeu alebo pri inej verejnej udalosti okolo fyziky.

Prítomnosť

To boli dva hlavné zlomy, ktoré sa udiali pred dvomi rokmi. Momentálne sa nachádzam na ročnom výmennom pobyte v Mexico City. Zameral som sa na štúdium fyziky plazmy, no inak pokračujem v tom, čo som začal. Tj. približovanie krásy fyziky širokej verejnosti na Noci hviezd (Mexico city, 2014) či predávanie vedomostí školákom na týždennej fyzikálnej konferencii (Mazatlán, 2014). Už mi zostávajú iba tri mesiace, ktoré sa snažím využiť získavaním nových vedomostí pri práci s laserom (CCADET).

Záver

Všetko čo som v posledných rokoch urobil ma viedlo k väčšiemu záujmu o vzdelávanie v Česku a na Slovensku. Získal som prehľad o možnostiach, ktoré som mohol mať ako stredoškolák, no vôbec som o nich nevedel. Dúfam, že Vás tento web inšpiruje a motivuje k tomu, aby ste nejakú z nich zobrali ako skvelú príležitosť, ktorú jednoducho musíte využiť.